onsdag 5 maj 2010

Makt drar politiker åt höger

Finns det skillnader i ideologisk vänster-högerposition mellan kommunpolitiker i majoritetsställning och opposition respektive mellan kommunpolitiker med och utan uppdrag som kommunstyrelseledamot? Är det som Mays lag föreskriver att makt och ansvar drar politiker mot mitten?

I vårt föregående inlägg visade vi att kommun- och landstingsfullmäktigeledamöter tar ut de ideologiska svängarna mer än riksdagsledamöter, vilket stämmer överens med Mays lag för ideologiska inompartiskillnader (May 1973) som förutsäger att ett partis mellanskikt i form av medlemmar och aktivister (kommun- och landstingspolitiker) är mer radikala än partiets toppskikt och ledning (riksdagsledamöter).

En ytterligare möjlighet att pröva Mays lag, men nu inom gruppen kommunpolitiker, är att jämföra kommunstyrelseledamöter med övriga ledamöter inom respektive parti och att jämföra kommunfull¬mäktige¬ledamöter i ”regeringsställning” (den styrande majoriteten) med kommunfullmäktigeledamöter i opposition inom respektive parti. Tanken är i båda fallen att ledamöter med ett direkt ansvar för den förda politiken i kommunen tvingas inta en mer samarbetsinriktad och därmed mindre radikal position närmare mitten på vänster-högerskalan jämfört med ledamöter utan direkt politiskt ansvar (se tabell 1).


Mays lag kan med lite god vilja sägas få ett visst om än inte alls lika starkt stöd även i dessa analyser. Inom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet befinner sig kommunstyrelse¬ledamöter genomgående något närmare mitten på vänster-högerskalan än icke KS-ledamöter (0,3, 0,2 respektive 0,1 enheter) medan det omvända däremot gäller för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (0,2 respektive 0,1 enheter); inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet finns det ingen skillnad i vänster-högerposition mellan KS-ledamöter och icke KS-ledamöter.

När det gäller skillnaden mellan att befinna sig i regeringsställning och opposition återfinns stödet för Mays lag framförallt bland partierna till vänster. Inom Miljöpartiet (0,4 enheter), Vänsterpartiet (0,2 enheter) och Socialdemokraterna (0,2 enheter) befinner sig kommunpolitiker i regeringsställning något närmare mittpunkten jämfört med kommunpolitiker i opposition. Minimalt stöd för Mays lag finns här även inom Centerpartiet och Folkpartiet där ledamöter i regeringsställning befinner sig 0,1 enheter närmare mitten jämfört med ledamöter i opposition. Mönstret inom Moderaterna (0,1 enheter) och framför allt inom Kristdemokraterna (0,4 enheter) går däremot tvärt emot Mays lag. Moderata och framförallt kristdemokratiska kommunfullmäktige¬ledamöter i regeringsställning befinner sig med andra ord till höger om kommunfull¬mäktige-ledamöter i opposition inom respektive parti, vilket framgår av figur 1.

Figur 1: Kommunfullmäktigeledamöter i regering och opposition placerar sig på vänster-högerdimensionen.

Resultaten från analyserna av de ideologiska inompartiskillnaderna bland Sveriges kommunfullmäktigeledamöter kan, som sagt, med lite god vilja tolkas som ett visst stöd för Mays lag. Men resultaten stämmer minst lika väl, eller till och med ännu mer väl, överens med vad som skulle kunna kallas ”lagen” om att makt och ansvar drar åt höger: När det gäller skillnaden mellan KS-ledamöter och övriga ledamöter befinner sig KS-ledamöterna i fem fall av nio till höger om icke KS-ledamöter, i tre fall på samma position som icke KS-ledamöter och i ett fall (Folkpartiets 0,1 enheter) till vänster om icke KS-ledamöter.

När det gäller skillnaden mellan ledamöter i regeringsställning och ledamöter i opposition befinner sig ledamöter i regeringsställning i sex fall av åtta (Sverigedemokraterna saknar ledamöter i regeringsställning) till höger om ledamöter i opposition (undantagen är Centerpartiet och Folkpartiet, båda 0,1 enheter). Mönstret där makt och ansvar drar åt höger skulle med normativa vänsterglasögon kunna uttydas som att makt leder till etablissemangs¬anpassning medan det med normativa högerglasögon skulle kunna tolkas som att politiskt ansvar tvingar fram en anpassning till verkligheten.

Fråga till läsarna
Vad tror ni det beror på att makt drar kommunpolitiker åt höger? Kommentera och diskutera gärna.

Referenser
May, John (1973): "Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity" Political Studies 21(2): 135-151.

1 kommentar:

 1. En principiell invändning:
  Detta är ju ingen analys av vare sig faktiskt förd politik eller åsikter/värderingar.
  Det är endast hur ledamöter placerar sig på en skala. De små skillnader som finns här kan bero på annat är att man fått "makt". Det kan vara så att skillnaderna fanns redan innan man kom med i KS eller i ett majoritetsstyre.
  En rimlig hypotes är att partierna inte utser sina mest radikala personer till KS-ledamöter. Eller för den delen att de mest radikala inte vill sitta med i KS.
  Detta är ett mönster som jag sett, men som givetvis inte kan beläggas om man inte gör före-efter-studier.

  SvaraRadera