Om bloggen

På den här bloggen kommer vi flera gånger i veckan, med start den 3 maj, att publicera resultat från Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2008-2009. Vi ser bloggen som ett sätt att återrapportera till alla de som svarade på enkäten, och som ett sätt att sprida våra forskningsresultat. Vi vill också gärna få igång en diskussion kring resultaten och de frågor de väcker.

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras mer utförligt i bokform under hösten 2010. Bloggen drivs i samarbete mellan en forskargrupp vid Göteborgs universitet och Dagens Samhälle.

Mikael Gilljam är ansvarig utgivare för texter som publiceras på bloggen.

Dagens Samhälle ansvarar för granskning och godkännande av kommentarer från bloggens läsare.
Lena Hörngren skriver om bloggen på Dagens Samhälles blogg.

Presentation av projektdeltagarna:
Mikael Gilljam
David Karlsson
Anders Sundell

Material från denna blogg får inte användas i andra texter utan en tydlig källhänvisning. I akademiska sammanhang bör följande hänvisning användas:


Gilljam, Mikael, David Karlsson & Anders Sundell [inläggsdatum]: Politikerenkäten, blogg på Dagens Samhälles webbplats [webbadress].